Od 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej obowiązuje nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W tym dokumencie opisujemy usługi, które świadczymy, oraz wyjaśniamy, jak chronimy Twoją prywatność. Informujemy również jak możesz korzystać ze swoich praw do danych, które zgromadziliśmy.1. Administrator danych osobowych

PW Brat Piotr Barlik z siedzibą w Bydgoszczy, kod pocztowy: 85-461, ul. Ołowiana 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, która ma NIP: 5540159793 i REGON: 090276350.
Administrator przetwarza dane na podstawie art. 26, ust. 1 RODO: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
2. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Mogą być one także przesyłane poza ten obszar i tam przetwarzane. Zawsze gdy przesyłamy dane, robimy to zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli przekazujemy dane poza EOG, stosujemy Standardowe klauzule umowne oraz tarczę prywatności, które zabezpieczają te dane poza EOG.
Do Twoich danych mają dostęp tylko podmioty, które nimi zarządzają. To oznacza, że nigdy nie przekazujemy Twoich danych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wykorzystujemy, aby wymieniać się danymi z innymi podmiotami zewnętrznymi.
Twoje dane przekazujemy wybranym podmiotom zewnętrznym – gdy realizujemy usługi, które zdefiniowaliśmy, i tylko w zakresie, w jakim możemy powierzyć ich przetwarzanie na podstawie podpisanych przez nas umów. Szczegółowe informacje na temat tych podmiotów zewnętrznych znajdziesz niżej.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe na mocy umowy. Jej wzór znajdziesz w Ogólne Warunki Umów. Twoje dane przetwarzamy tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny, aby właściwie zrealizować usługę, którą Ci świadczymy.
Czasem, na przykład aby dopasować usługę do Twoich potrzeb, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych danych. Twoja zgoda na to jest, oczywiście, dobrowolna. Każdą udzieloną nam zgodę możesz odwołać.
Zawsze gdy uaktualnimy Politykę prywatności, jej najnowszą wersję zamieścimy na naszej stronie internetowej w zakładce Polityka prywatności.
3. Twoje prawa w kontekście RODO

Prawo dostępu do danych
W każdej chwili masz prawo sprawdzić, które z Twoich danych osobowych przechowujemy. W tym celu możesz do nas napisać na adres abi@brat.com.pl lub zadzwonić pod numer 607508189. Przekażemy Ci te informacje w wiadomości e-mail.

Prawo do przenoszenia danych
Gdy na podstawie Twojej zgody lub zawartej z Tobą umowy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopię tę możemy przesłać Tobie lub innemu podmiotowi, który odtąd będzie przetwarzał te dane. Pamiętaj, że dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które mamy od Ciebie.

Prawo do poprawiania danych
Masz prawo poprawić lub uzupełnić swoje dane osobowe poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z administratorem: abi@brat.com.pl lub 607508189.

Prawo do usunięcia danych
Masz prawo w dowolnym momencie usunąć swoje dane osobowe, które przetwarzamy.

Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu
Masz także prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w zakresie, w jakim to robimy, gdy my oraz inni zarządzający Twoimi danymi mamy prawnie uzasadniony interes. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Twoich danych osobowych. Nie zrobimy tego, gdy zgodnie z prawem Twój interes lub Twoje prawa zostaną unieważnione albo będą wobec Ciebie roszczenia prawne. W takiej sytuacji poinformujemy Cię o tym.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni
Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie e-mailem materiałów marketingu bezpośredniego.
Aby zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego, wystarczy że skontaktujesz się z administratorem: abi@brat.com.pl lub 607508189

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych, gdy:
nie zgodzisz się, abyśmy przetwarzali dane na podstawie uzasadnionego interesu podmiotów, które wspólnie zarządzają Twoimi danymi. Ograniczymy przetwarzanie danych po tym, jak sprawdzimy, czy istnieje taki uzasadniony interes;
zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne. Ograniczymy przetwarzanie danych do momentu, aż sprawdzimy ich poprawność;

przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem. Wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych;
nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego
Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niewłaściwie, skontaktuj się z nami. Masz też prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i jak możesz korzystać ze swoich praw, napisz do nas na adres abi@brat.com.pl lub zadzwoń pod numer 607508189.

Inspektor ochrony danych osobowych
Aby zagwarantować wierne, transparentne i zgodne z prawem przetwarzanie Twych danych osobowych, wyznaczyliśmy administratora ochrony danych osobowych. Aby się z nim skontaktować, wyślij e-mail na adres: ado@brat.com.pl.

4. Wykorzystanie danych w procesie zakupowym

Używamy Twoich danych osobowych, aby zarządzać zakupami zrobionymi online w sklepie brat.com.pl.
Potrzebujemy tych danych, aby przetwarzać Twoje zamówienia i zwroty, wysyłać Ci powiadomienia o statusie dostawy produktów oraz rozwiązywać ewentualne problemy z tym związane. Twoje dane osobowe wykorzystujemy także, gdy zarządzamy Twoimi płatnościami oraz przetwarzamy reklamacje i zgłoszenia gwarancyjne, dotyczące zamówionych przez Ciebie produktów.
Dzięki danym osobowym otrzymujemy informacje niezbędne do sfinalizowania procesu zakupowego.
Na ich podstawie możemy zidentyfikować Cię i określić adres dostawy.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe przekazujemy podmiotom zewnętrznym, tylko aby zarządzać zakupami zrobionymi przez Ciebie online. Otrzymują je wyłącznie:
firmy, które przetwarzają Twój adres;
agencje komunikacji, które wysyłają potwierdzenia zamówień;
magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia;
firmy, które realizują płatności.
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy, aby świadczyć Ci usługi i dostarczać Twoje zamówienia.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane będziemy przechowywać tak długo, jak długo będziesz naszym aktywnym klientem.
5. Wykorzystanie danych w marketingu

Korzystamy z Twoich danych osobowych, aby przekazywać Ci informacje i oferty marketingowe:
e-mailem;
SMS-em;
telefonicznie;
za pomocą komunikatów PUSH;
tradycyjną pocztą.

Przetwarzamy następujące dane osobowe:
dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy;
dane demograficzne;
informacje o usługach, z których korzystasz, i produktach, które umieszczasz w koszyku zakupów lub z niego usuwasz.
Jeśli masz konto w naszym sklepie internetowych lub platformie B2B, będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane nam w związku z tym kontem, m.in.:
imię i nazwisko;
adres;
dane demograficzne;
historię zakupów;
sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dostęp do Twoich danych osobowych posiadają wykwalifikowani pracownicy PW Brat Piotr Barlik, posiadający szczegółową wiedzę w tym obszarze w celu realizacji działań marketingowych.
Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wykorzystujemy, aby wymieniać się danymi z innymi podmiotami zewnętrznymi.Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych. Tego typu informacje wysyłamy do Ciebie, gdy mamy w tym uzasadniony interes. Wyjątkiem są materiały, które przesyłamy tradycyjną pocztą, np. katalogi.

Prawo do wycofania zgody
Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji marketingowych. Gdy to zrobisz, niezwłocznie przestaniemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych i wysyłać Ci jakiekolwiek oferty marketingowe.

Aby zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych, wystarczy, że:
Skontaktujesz się mailowo lub telefonicznie z administratorem: abi@brat.com.pl lub 607508189

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę. Będziemy Ci wysyłać informacje handlowe e-mailem, dopóki uznamy Cię za nieaktywnego klienta. Zrobimy to, jeśli w ciągu trzech lat nie otworzysz żadnego e-maila od nas. Wtedy usuniemy Twoje dane osobowe z naszej bazy.