dotacja.jpg


Wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.


Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług


Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP


Tytuł projektu: Zakup lasera światłowodowego do produkcji innowacyjnych rowerowych osłon łańcucha oraz uchwytów do osłon


Celem naszego projektu jest wdrożenie opracowanej przez nas innowacyjnej metody produkcji rowerowych osłon metalowych oraz uchwytów potrzebnych do ich zamocowania, która pozwoli na całkowite wyeliminowanie wyżej opisanych problemów.


Dzięki zastosowaniu opracowanej przez nas technologii z użyciem lasera wyrób produktu, o którym mowa, będzie niespotykanie dotąd szybki i wyróżniać się będzie ogromną dowolnością wzorniczą bez konieczności inwestycji klienta polegającej na czasochłonnej budowie specjalistycznego oprzyrządowania. Nasza metoda zapewnia elastyczność produkcyjną tego produktu, jakiej nie może zapewnić żadne obecne na rynku rozwiązanie.


Realizacja projektu planowana jest do 31.12.2021 r
Całkowita wartość projektu                                           731 850,00 zł
Wartość wydatków kwalifikowanych                               595 000,00 zł
Wartość dotacji                                                            500 000,00 zł