POLITYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Zakres Systemu Zarządzania Jakością obejmuje projektowanie, produkcję
i sprzedaż wyrobów z tworzyw sztucznych, stali i innych materiałów.

Właściciel firmy BRAT wraz z najwyższym kierownictwem, dążąc do zapewnienia wysokiej jakości produktów oraz osiągnięcia wysokiego poziomu satysfakcji klientów opiera się na wymaganiach normy ISO 9001:2015, wymaganiach klientów oraz własnym długoletnim doświadczeniu i zdobytej wiedzy.

Właściciel firmy PW BRAT Piotr Barlik wraz z najwyższym kierownictwem:
  • bierze odpowiedzialność za skuteczność Systemu Zarządzania Jakością,
  • zapewnia integralność wymagań Systemu Zarządzania Jakością z procesami biznesowymi firmy,
  • zobowiązuje się projektować formy wtryskowe, wykrojniki, tłoczniki oraz inne oprzyrządowanie, a także wyroby z tworzyw sztucznych, stali i innych materiałów zgodnie z potrzebami klientów jak również wymaganiami norm i przepisów,
  • monitoruje wskaźniki procesów w celu osiągnięcia zamierzonych wyników,
  • gwarantuje, że świadczone usługi i wytwarzane produkty spełniają wymagania i oczekiwania odbiorców, norm i przepisów, także w obszarze bezpieczeństwa,
  • zobowiązuje się spełniać wymagania dotyczące bezpiecznego stosowania i eliminacji niebezpiecznych substancji chemicznych w wytwarzanych produktach (w odniesieniu do wymagań prawnych Unii Europejskiej, tj. REACH, RoHS),
  • zobowiązuje się współpracować z kwalifikowanymi dostawcami w zakresie stałego podnoszenia poziomu jakości dostarczanych produktów,
  • zobowiązuje się komunikować, promować, utrzymywać, rozwijać i ciągle doskonalić przydatność, adekwatność oraz skuteczność Systemu Zarządzania Jakością opartego na analizie ryzyka oraz angażować w ten wysiłek pracowników,
  • dąży do ciągłego doskonalenia jakości swoich produktów oraz świadczonych usług.
Właściciel firmy BRAT wraz z najwyższym kierownictwem bierze pełną odpowiedzialność
za przestrzeganie zasad zawartych w Polityce Systemu Zarządzania Jakością za realizację strategicznego kierunku organizacji, ustalonych celów strategicznych
i operacyjnych przy zaangażowaniu wszystkich pracowników firmy oraz w pełni świadomym zobowiązaniu do zapewnienia zasobów.


Pobierz politykę